Моята заявка

Нямате добавени продукти в кошницата.

Моята заявка

Нямате добавени продукти в кошницата.

Костна тъкан - свойства и главни характеристики

Костната тъкан е е изградена от специализирани клетки и колагеново-минерален матрикс. Освен чисто механични опорни и защитни функции, костната тъкан участва в минералната и липидната обмяна, както и има отношение към важните процеси на хематопоеза, доколкото костният мозък е основният кръвотворен орган.

Костният матрикс е изграден от органични и неорганични компоненти. Неорганичните - минерално костно вещество - са соли на калция и фосфора, главно хидроксиапатит и съставляват ок. 70% от матрикса. Те отговарят за здравината, твърдостта и якостта на костта. Органичните - предимно колаген тип 1 - отговарят за еластичността и устойчивостта на костта. Освен колаген, костният матрикс включва и малки количества неколагенови протеини (остеокалцин, остеопонтин, сиалопротеин), както и протеогликани като хиалуронова киселина и хондроитин.

В зависимост от пространствената организация различаваме два типа костна тъкан:
- плътна или кортикална, изграждаща външния слой на всички кости; тежка, твърда и плътна.
- трабекуларна или спонгиозна (пореста), изграждаща вътрешността на костите; лека и порьозна.