Моята заявка

Нямате добавени продукти в кошницата.

Моята заявка

Нямате добавени продукти в кошницата.

Получаването на костна тъкан за алографт продукти е възможно чрез тъканно донорство от починали или живи донори.

Биорегенерация получава костна тъкан от здрави живи донори - пациенти, които се подлагат на артропластика (протезиране на тазобедрена става), които са дали информирано съгласие за донорство на феморалната глава, която се отстранява при тази операция.

Освен получаване на информирано съгласие, експерите ни извършват изключително щателна социално-медицинска експертиза на всеки донор, за оценка на рисковите фактори от трансмисивни инфекции и злокачествени новообразувания.

Извършват се подробен панел кръвни изследвания за отхвърляне на риска от трансмисивни инфекции, вкл. серологични тестове и NAT-PCR изследвания.

Получената тъкан се подлага на оценка на годност по стриктни критерии, като за последваща обработка се отсяват само феморални глави, които покриват всички изисквания,