Моята заявка

Нямате добавени продукти в кошницата.

Моята заявка

Нямате добавени продукти в кошницата.

Allodyn DENTAL SP Fine

Предназначение: Имплантология

Вид: Спонгиозни гранули

Друго: 0,200 - 0,800 мм

За запълване на екстракциони гнезда, графт при поставяне на импланти, за костна аугментация при импланти.

Allodyn DENTAL SP Standart

Предназначение: Имплантология

Вид: Спонгиозни гранули

Друго: 0,200 - 1,500 мм

За направлявана костна регенерация и синус лифт.

Allodyn DENTAL CS Fine

Предназначение: Имплантология

Вид: Кортико-спонгиозни гранули (20% к. / 80% сп.)

Друго: 0,200 - 0,800 мм

Предимно за синус лифт, както и за запълване при малки стени, графт при поставяне на импланти, за костна аугментация при импланти.

Allodyn DENTAL CT Fine

Предназначение: Имплантология

Вид: Кортикални гранули

Друго: 0,200 - 0,800 мм

За овладяване на резорбцията след смесване с Allodyn DENTAL SP Fine, за запълване при малки стени.

Allodyn EXPAND CS

Предназначение: Имплантология

Вид: Кортико-спонгиозен блок

Друго: 20х10x5 мм

За допълване на алвеоларен гребен, евентуално в съчетание с костни гранули Allodyn DENTAL.

Allodyn EXPAND CT

Предназначение: Имплантология

Вид: Кортикална ламела

Друго: 20х10х2 мм

Най-вече при използване на техника за кофраж, евентуално в съчетание с гранули Allodyn DENTAL.

Allodyn EXPAND SP

Предназначение: Имплантология

Вид: Спонгиозен блок

Друго: 25х12х10 мм

За запълване на големи дефекти или за големи реконструкции.